การดำเนินธุรกิจ

With Good intention , we can do

ธุรกิจวิศวกรรมสายส่ง


งานวิศวกรรมและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต ส่ง จ่ายไฟฟ้า ในระดับแรงดันสูง เป็นระบบที่มีความมั่นคงสูง เราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีทีมงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร เราสามารถออกแบบและก่อสร้างให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกระดับ มีผลงานจำนวนมากและได้รับการยอมรับจากองค์กรการไฟฟ้าฯ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ

17/5 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220