การดำเนินธุรกิจ

With Good intention , we can do

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้บริการด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

Image Description
Business

ธุรกิจวิศวกรรมสายส่ง

งานวิศวกรรมและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต ส่ง จ่ายไฟฟ้า ในระดับแรงดันสูง เป็นระบบที่มีความมั่นคงสูง เราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีทีมงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร เราสามารถออกแบบและก่อสร้างให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกระดับ มีผลงานจำนวนมากและได้รับการยอมรับจากองค์กรการไฟฟ้าฯ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ

Image Description
Business

ธุรกิจวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่งานวิศวกรรมและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า โดยสถานีจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม ที่มีขนาดใหญ่ตามความต้องการกำลังไฟฟ้าของลูกค้า โดยมีผลงานการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า ทำให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทฯที่ให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร

Image Description
Business

ธุรกิจพลังงานทดแทน

ด้วยการเติบโตของพลังงานทดแทนในประเทศ ทำให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ด้านงานวิศวกรรม ออกแบบ ติดตั้ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตน์ ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าหลัก ๆ ของประเทศ รวมถึง งานวิศวกรรมออกแบบติดตั้ง ระบบไฟฟ้า สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกริดของประเทศ

17/5 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220