ความเป็นมา

ความเชี่ยวชาญเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดยวิศวกรไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง และ ติดตั้ง turnkey ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ระบบผลิต ส่ง และ จ่ายไฟฟ้า แรงดันสูง ระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน สถานีไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้า และ สถานีไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยความต้องการของลูกค้าที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่มีความเชื่อมั่น และ มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ ได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริการไปสู่การให้บริการแบบครบวงจร ประกอบด้วยทีมงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ ดำเนินการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักรที่พร้อม และ ทันสมัย ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ จึงได้ขยายการให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ไปสู่ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ให้กับ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการงาน และ การพัฒนาบุคลากรที่ดี เพิ่มขีดความสามารถ พร้อมการเติบโดเป็นกำลังสำคัญของบริษัท เพื่อรองรับการบริหารงานให้ลูกค้าในอนาคต ปัจจุบันนับได้ว่า AGROTECH ได้รับความไว้วางใจ มั่นใจ และ ยอมรับในผลงานการออกแบบและก่อสร้างจากลูกค้า ทั้งในส่วนราชการ การไฟฟ้าฯ บริษัทผลิตไฟฟ้า และ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม และ ลูกค้าในต่างประเทศ

Image Description

17/5 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220