การดำเนินธุรกิจ

With Good intention , we can do

ธุรกิจวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า


บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่งานวิศวกรรมและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า โดยสถานีจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม ที่มีขนาดใหญ่ตามความต้องการกำลังไฟฟ้าของลูกค้า โดยมีผลงานการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า ทำให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทฯที่ให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร

17/5 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220